ایینه های منعکس کننده Optex Original Reflective Mirror

هوشمند سازی ساختمان
ایینه های منعکس کننده Optex Original Reflective MirrorReviewed by Azheer on Jul 5Rating: 2.0

ایینه های منعکس کننده در این سری از تولیدات اپتکس امکان ردیابی را در تمام نواحی حوزه حفاظتی فراهم میکند و موجب میگردد یک منطقه با پوشش متراکم تحت نظارت دقیق دتکتور قرار گیرد.این آیینه ها در RX-40QZ که به نحوی مطلوب طراحی گردیده و حاصل تکنولوژی پیشرفته اپتکس میباشد ،ناحیه دید دتکتور را به چندین ناحیه کانونی با قدرت تشخیص متفاوت تقسیم میکند.

 

تماس با ما