83342-2-500 مازول تحت شبکه

83342-2-500
83342 مازول تحت شبکه ماژول IP  جهت ارتباط با اپلیکیشن APP و تاچ پنل ABB Comfort

 83342-500

rar  83342