azheer-central درحال بارگزاری ...

ساختمان روزنامه دنیای اقتصاد

ساختمان روزنامه دنیای اقتصاد
عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند)
زمان پروژه 1399
محل پروژه استان تهران -خیابان مطهری
سیستم های
اجرا شده
سیستم دزدگیر بانگ Bang
وضعیت پروژه اجرا شده