azheer-central درحال بارگزاری ...

شرکت رایمون دانا دایان (ساختمان آزمایشگاه)

شرکت رایمون دانا دایان (ساختمان آزمایشگاه)
عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند)
زمان پروژه 1400
محل پروژه استان تهران -شهرک گلستان
سیستم های
اجرا شده
سیستم دزدگیر بانگ Bang
وضعیت پروژه اجرا شده