منوی وبسایت

پروژه خوارزم شهرک غرب

    عنوان پروژه:  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :   ۱۳۹۵_۱۳۹۳ آدرس پروژه :   استان تهران – شهرک غرب سیستم

مشخصات پروژه

پروژه آرین

    عنوان پروژه:  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند تاریخ پروژه :   ۱۳۹۵ آدرس پروژه :   استان البرز – کردان سیستم های اجرا

مشخصات پروژه

بانک صادرات شعب استان مرکزی

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان مرکزی تاریخ پروژه :    ۱۳۶۹/۲/۱۱ آدرس پروژه :   استان مرکزی سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های

مشخصات پروژه

بانک صادرات شعب استان فارس

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان فارس تاریخ پروژه :    ۱۳۶۷/۹/۶ آدرس پروژه :   استان فارس سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه

مشخصات پروژه