در حال بارگزاری...

دسته بندی "پروژه ها"

بندر انزلی – خیابان شریعتی

توسط الناز اسماعیلی

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1396- 1395
آدرس پروژه :  شهر بندر انزلی – خیابان شریعتی
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

توضیحات :  20 واحد

شهر بندر انزلی ،خیابان معلم

توسط الناز اسماعیلی

 

پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1396- 1395
آدرس پروژه :  شهر بندر انزلی – خیابان معلم
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

توضیحات :  20 واحد

بندر انزلی ، خیابان پزشکان

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :  سال 1396- 1395
آدرس پروژه :  شهر بندر انزلی – خیابان پزشکان
سیستم های اجرا شده در پروژه : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اِرتینگ

سیستم نورپردازی

توضیحات : 20 واحد

پروژه خوارزم شهرک غرب

توسط الناز اسماعیلی

 

 

عنوان پروژه:  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :   1395_1393
آدرس پروژه :   استان تهران – شهرک غرب
سیستم های اجرا شده در پروژه:  سیستم اعلام و اطفاء حریق
سیستم ژنراتور به منطقه برق اضطراریسیستم مدیریت یکپارچه هوشمندسیستم  VOIP
سیستم کنترل هوشمند ساختمان
سیستم نظارت تصویری ( دوربین مدار بسته)
سیستم کنترل تردد Accesses Control
سیستم اعلام سرقت
نورپردازی ساختمان و محوطه

بانک صادرات شعب استان بوشهر

توسط الناز اسماعیلی

 

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان بوشهر
تاریخ پروژه :    1369/2/19
آدرس پروژه :   استان بوشهر
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

پروژه آرین

توسط الناز اسماعیلی

 

 

عنوان پروژه:  طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند
تاریخ پروژه :   1395
آدرس پروژه :   استان البرز – کردان
سیستم های اجرا شده در پروژه:  سیستم اعلام و اطفاء حریق
سیستم ژنراتور به منطقه برق اضطراریسیستم مدیریت یکپارچه هوشمندسیستم  VOIP
سیستم کنترل هوشمند ساختمان
سیستم نظارت تصویری ( دوربین مدار بسته)
سیستم کنترل تردد AcssesControl
سیستم اعلام سرقت
نورپردازی ساختمان و محوطه

 

بانک صادرات شعب استان خوزستان

توسط الناز اسماعیلی

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان خوزستان
تاریخ پروژه :    1369/2/10
آدرس پروژه :   استان خوزستان
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

بانک صادرات شعب استان مرکزی

توسط الناز اسماعیلی

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان مرکزی
تاریخ پروژه :    1369/2/11
آدرس پروژه :   استان مرکزی
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

بانک صادرات شعب استان فارس

توسط الناز اسماعیلی

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات شعب استان فارس
تاریخ پروژه :    1367/9/6
آدرس پروژه :   استان فارس
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر

بانک صادرات اداره تدارکات منطقه ۱۵ استان تهران

توسط الناز اسماعیلی

عنوان پروژه:  طراحی و اجرا بانک صادرات اداره تدارکات منطقه 15 استان تهران
تاریخ پروژه :    1364/8/29
آدرس پروژه :   استان تهران
سیستم های اجرا شده در پروژه:   دستگاه های اعلام سرقت و حریق تولید شـــرکـت مـرکـزی آژیـــر