Clip-On Circuit Board

هوشمند سازی ساختمان
Clip-On Circuit BoardReviewed by Azheer on May 11Rating: 2.5

صفحه PCB به سادگی از روی ساشی برداشته میشود این شاسی نصب و سیم کشی را آسان را امکان پذیر میکند و همچنین احتمال صدمه زدن به صفحه PCB در طی نصب به صفر می رساند.بوسیله طراحی دقیق شکل و زوایای صفحه  PCB این صفحه ثابت و محکم روی شاسی خود قرار می گیرد و در صورت لزوم به راحتی نیز برداشته میشود.

تماس با ما