Compact Sturdy bracket FA-3

هوشمند سازی ساختمان

Compact Sturdy bracket FA-3

اپتکس دارای انواع مختلفی سه پایه برای نصب دتکتور میباشد برای مطابقت داشتن با استانداردهای نصب جهانی سه پایه ها و زوایایی که دتکتور روی آن نصب میگردد به گونه ای طراحی گردیده است که نیاز به هیچ نوع تنظیمی بعد از نصب نیست. این نوع سه پایه از از نظر اندازه نصف اندازه سایر سه پایه ها است.تنها تنظیم  +/-45 درجهت افقی 0-15 درجه در جهت قائم مورد نیاز است.

تماس با ما