Dnd / Mur

DNDmur
Dnd / Murکه دارای دو ورودی به عنوان EIO و KNX است، برای افزایش کیفیت خدمات طراحی شده است.طراحی ویژه DND/MUR باعث راحتی مهمانان در هتل ها شده است.. داشتن دو ورودی به عنوان EIO و KNX باعث می شود Interra DND / MUR به عنوان  یک کلید معمولی و همچنین به عنوان یک برنامه KNX استفاده شود. جنس این محصول از فلز و شیشه ای میباشد.. و دارای  لامپ های LED بر روی دستگاه میباشد. به صورت افقی طراحی شده و بر روی جعبه کلیدهای معمولی نصب می گردد.
  • dndmur-2296604
  • DNDmur
  • dndmur-178577
  • dndmur-2296604
منبع تغذیه 220V AC
 ورودی ها KNX و Eio
 KNX توسط KNX.org تأیید شده است
منبع تغذیه 220V AC
 ورودی ها KNX و Eio
 KNX توسط KNX.org تأیید شده است

تماس با ما