Easy- to- View Led

هوشمند سازی ساختمان

تکنولوژی نوری دتکتور RX-40QZ دارای یک لامپ کوچک مشخص حتی از فاصله ای خارج از حوزه دید دتکتور میباشد .برای امتحان کافیست یک نفر از مقابل دتکتور عبور کند لامپ دتکتور هنگام عبور شخص روشن میشود.

تماس با ما