سیستم دزدگیر اماکن ( سنسور شکستن شیشه )

سیستم دزدگیر اماکن ( سنسور شکستن شیشه )Reviewed by Azheer on Nov 23Rating: 3.0

سنسور شکستن شیشه

عملکرد این سنسور به این صورت است که سنسور به ارتعاشات و صدای تولید شده از شکستن شیشه حساسیت داشته و در زمان تشخیص به پنل مرکزی پیام ارسال نموده و موجب فعال شدن سیستم هشدار می گردد.

تماس با ما