Inspinia 10 Vitre Touch Panel

ترکیبی از شیشه و فولاد ضد زنگ نمایشگر صفحه نمایش 10 اینچ رابط لمسی صاف ساخته شده در وب سرور و برنامه تلفن همراه اتصال به اتوماسیون خانگی از طریق KNX یا OpenWebNet اینترکام از طریق VOIP سخت افزار قدرتمند و قابلیت اتصال
 • Inspinia 10 Frame Touch Panel
 • Inspinia 10 Frame Touch Panel
 • Inspinia 10 Frame Touch Panel
 • Inspinia 10 Frame Touch Panel
 • Inspinia 10 Frame Touch Panel
 • Inspinia 10 Frame Touch Panel
 • Inspinia 10 Slim Touch Panel
 • Inspinia 10 Slim Touch Panel
 • Inspinia 10 Slim Touch Panel
 • Inspinia 10 Slim Touch Panel
 • Inspinia 10 Slim Touch Panel
 • Inspinia 10 Slim Touch Panel
 • Inspinia 10 Grand Touch Panel
 • Inspinia 10 Grand Touch Panel
 • Inspinia 10 Grand Touch Panel
 • Inspinia 10 Grand Touch Panel
 • Inspinia 10 Grand Touch Panel
 • Inspinia 7 Vitre Touch Panel
 • Inspinia 7 Vitre Touch Panel
 • Inspinia 7 Vitre Touch Panel
 • Inspinia 7 Vitre Touch Panel
 • Inspinia 7 Slim Touch Panel
 • Inspinia 7 Slim Touch Panel
 • Inspinia 7 Slim Touch Panel
 • dndmur-2296604
 • ir-knx-gateway-406303
 • MITSUBISHI KNX GATWAY
 • DNDmur
 • dndmur-178577
 • dndmur-2296604
 • mitsubishi-electric-g50-knx-gateway-682062
 • iswitch-29245
 • iswitch
 • iswitch-370483
 • iswitch
 • iswitch-with-lcd-36812
 • iswitch-with-lcd
 • iswitch-with-lcd
 • iswitch-with-lcd
 • iswitch-with-lcd
 • iswitch-with-lcd-3465229
 • imini-419143
 • IMINI
 • imini-66313
 • IMINI
 • IMINI
 • interra IS
 • interra-is-server--329626
 • interra-is-server--792719
 • interra-is-server-
 • interra-is-server-
 • interra-is-server-
 • eio-8li-407956
 • eio-12li-478414
 • combo-modulleri
 • combo-modulleri
 • combo-modulleri-311763
 • combo-modulleri
 • combo-modulleri
 • input-modules
 • input-modules
 • pushbuttons-732427
 • sip-server-437093
 • i4-10inch
 • i4-10inch
 • i4-10inch
 • i4-10inch
 • i4-7inch
 • i4-7inch
 • i4-7inch-589731
 • i4-7inch-235826
 • i4-7inch-195531
 • i4-7inch-195531
 • i4-10inch
 • i4-10inch
 • کلید هوشمند میلینیوم