IPS/S 3.1.1


ماژول IPS/S 3.1.1

ABB

ماژول IP Interface متصل کننده سیستم KNX به شیکه اترنت دستگاه از پروتکل KNXnet/IP برای ارتباط به شبکه اترنت استفاده میکند. با استقاده از این ماژول می توان سیستم KNX را از طریق LAN با استفاده از ETS برنامه ریزی نمود. ماژول از طریق منبع 12VDC...30VDC یا PoE 1 تغذیه میگردد
تغذیه ولتاژ منبع تغذیه 12…30 V DC (+10%/-15%) or PoE (IEEE 802.3af class 1)
تلفات توان حداکثر 1.8 W
جریان مصرفی منبع تغذیه 12 ولت  120 mA at 12 Vحداکثر
ولتلژ نامی 12 V DC
جریان مصرفی KNX < 10 mA
تلفات توان عملکرد عادی ماکزیمم
اتصالات KNX ترمینال مخصوص KNX
ترمینال مخصوص نصب منبع تغذیه 12 ولت ترمینال مخصوص به رنگ سفید و زرد
LAN RJ45 socket for 10/100BaseT, IEEE 802.3 networks, AutoSensing
نشانگرهای کارکرد ماژول ا LED قرمز و دکمه پروگرام جهت اختصاص آدرس فیزیکی
روشن بودن LED  به رنگ سبز آماده جهت انجام عملیات
روشن بودن LAN/Link به رنگ زرد شبکه وصل
روشن بودن Telegramبه رنگ زرد نشانگر ارتیاط KNX
طرح  نصب دستگاه ماژولار (MDRC)
ابعاد اصلی (H x W x D) 90 x 36 x 64 mm (H x W x D)
عرض نصب 2 x 18 mm
عمق نصب 68 mm
Sample Description

تماس با ما