IPS-S 3.1.1

IPS-S 3.1.1

ماژول IPS-S 3.1.1

ABB

خط KNX را با شبکه اترنت متصل می کند. این دستگاه از پروتکل KNXnet / IP برای ارتباط (Tunneling) استفاده می کند. دستگاه KNX را می توان از طریق LAN با استفاده از ETS برنامه ریزی کرد. برای این و مشتریان بیش از 5 تونل سرور در دسترس هستند. آدرس IP را می توان ثابت کرد یا می توان از یک سرور DHCP دریافت کرد. منبع تغذیه از طریق 12..30 V DC یا PoE.
تغذیهولتاژ منبع تغذیه12…30 V DC (+10%/-15%) or PoE (IEEE 802.3af class 1)
تلفات توانحداکثر 1.8 W
جریان مصرفی منبع تغذیه 12 ولت 120 mA at 12 Vحداکثر
ولتلژ نامی12 V DC
جریان مصرفی KNX< 10 mA
تلفات توانعملکرد عادیماکزیمم
اتصالاتKNXترمینال مخصوص KNX
ترمینال مخصوص نصب منبع تغذیه 12 ولتترمینال مخصوص به رنگ سفید و زرد
LANRJ45 socket for 10/100BaseT, IEEE 802.3 networks, AutoSensing
نشانگرهای کارکرد ماژولا LED قرمز و دکمه پروگرامجهت اختصاص آدرس فیزیکی
روشن بودن LED  به رنگ سبزآماده جهت انجام عملیات
روشن بودن LAN/Link به رنگ زردشبکه وصل
روشن بودن Telegramبه رنگ زردنشانگر ارتیاط KNX
طرح نصب دستگاه ماژولار (MDRC)
ابعاد اصلی (H x W x D)90 x 36 x 64 mm (H x W x D)
عرض نصب2 x 18 mm
عمق نصب68 mm
Sample Description

تماس با ما