یکی از جنبه های مهم هر سازمان جذب و استخدام نیروهایی توانمند، پویا، با دانش روز و خودانگیخیته می باشد قدرت هر سازمان را با تعداد مشتریان آن سازمان می سنجند نکته مهمی که برای جذب و استخدام در نظر گرفته شده این است که افراد جذب شده بتوانند به تعداد مشتریان ما بیفزایند. در همین راستا شرکت مرکزی آژیر برای تامین و تکمیل سرمایه های انسانی مورد نیاز خود در بخش های مختلف از علاقمندان و واجدین شرایط بر اساس الویت های مورد نیاز دعوت به همکاری می نماید بدین منظور پس از تکمیل فرم تقاضای استخدام و پس از بررسی های به عمل آمده در صورت نیاز با شما کارجوی محترم تماس گرفته خواهد شد.

فرم استخدام

خواهشمند است موارد زیر را به صورت صحیح پر نمایید، فیلدهای * الزامی است. اگر فایل رزومه از قبل تهیه نموده اید حتما در انتهای فرم استخدام آن را بارگذاری نمایید.

human resources management recruitment concept magnifying glass is searching human icon 20693 288