در حال بارگزاری...

مدیریت هوشمند

نورپردازی

گرمایشی

ذخیره انرژی

پرده ها

موزیک

هشدار

هشدار هوشمند

و مبتکرانه

از قابلیتهای ساختمان هوشمند، هشدار هوشمند و مبتکرانه است. بدین صورت که در صورت بروز خطا یا مشکلی در سیستم یا بروز خطرات امنیتی، پیامی به تلفن همراه یا شماره‌های درج شده در سیستم مخابره می‌گردد.

روزانه
کنترل
راحت
مدیریت
غیرفعال سازی

اطلاع رسانی

در هنگام اضطرار

از برتری‌های ساختمان هوشمند، اطلاع رسانی سریع در شرایط اضطراری است. این مهم ازطریق اپلیکیشن یا پیام به شما اطلاع داده می‌شود.

هشدار معتبر

هشدار بصری

هشدار بصری

هشدار حرکتی

هشدار هوشمند

کسب همه ویژگی ها

زمانی می‌توانید بگویید ساختمان شما هوشمند است که تمام المانهای هوشمندسازی ساختمان در آن پیاده شده است.

المانهایی چون نورپردازی، موسیقی، پرده ها، هشداردهنده، گرمایش و انرژی و تک تک آیتمهای یک ساختمان هوشمند

کاهش هشدار های غلط

در هوشمندسازی ساختمان تمامی تلاش متخصصین بکار گرفته شده است تا تعداد هشدارهای غلط توسط سایر سیستمهای امنیتی پیشین به حداقل برسد.

دکمه اضطرار

ساختمان هوشمند هم مانند سایر سیستمهای امنیتی امکان استفاده از دکمه اضطرار را برای کاربر مهیا ساخته تا در صورت بروز مشکل بتواند از راه دور سیستم را فعال نماید.

شبیه سازی حضور

بدلیل قابلیت کنترل از راه دور نورپردازی، بازو بسته کردن پرده ها و موسیقی و غیره، می‌توانید به افراد القا کنید که شما در محیط حضور دارید در حالی که ممکن است فرسنگها از ساختمان دور باشید.

اجزاء پایه ای سیستم هشدار

هر بخش از سیستم به اجزای خاص خود نیاز دارد و سیستم هشدار هم نیازمند اجزای خاص با کیفیت مطلوب است که نیاز شما را در شرایط بحران برآورده نماید.

Untitled-4

سرور کوچک

Untitled-5

سرور کوچک

Untitled-6

سرور کوچک

Untitled-7

سرور کوچک

انتخاب هایی برای هشدار هوشمند

در هشدار ساختمانهای هوشمند باید به تمامی موارد تأثیرگذار در این آیتم توجه کرد. نوع سیستم، کیفیتشان، محل نصب در دربهای ورودی و خروجی، سیستم هشدار اطفا حریق و سایر سیستمهای هشدار موردنیاز باید به درستی بررسی شده و مکان درست نصب تعیین گردد.

راهنمای رایگان خانه هوشمند

آغاز کنید

اگر به دنبال هوشمندسازی ساختمان، منزل یا محل کار خود هستید، می‌توانید هم اکنون شروع کنید. چنانچه به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، می‌توانید با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.