No Vertical Angle Adjustment For Optics Required

هوشمند سازی ساختمان
No Vertical Angle Adjustment For Optics RequiredReviewed by Azheer on May 14Rating: 1.5

قتی RX-40QZ را برای رنج 12 متر مورد استفاده قرار میدهد، نیازی به تنظیم زاویه قرار گرفتن دتکتور نیست و هیچ نگرانی در مورد چگونگی تنظیم زاویه دید دتکتور جهت عملکرد صحیح نیست.هرگاه نصب به صورت افقی انجام شود یا زمانی که دتکتور برای یک رنج طولانی نصب میگردد سه پایه محکم مناسب  FA-3 خواهد بود.

تماس با ما