منوی وبسایت

FCA/S1.1.1.2 ABB

FCA/S1.1.1.2 ABB

ماژول هوشمند فن کوئل 1 کانال 6 آمپر با قابلیت کنترل 1 فن کوئل 3 دور و یک خروجی سوییچ 16 آمپر جهت کنترل شیر برقی و دمپر برقی و روشنایی، دارای 2 خروجی جهت کتنرل شیر برقی سرد و گرم و دارای 3 ورودی آنالوگ .