منوی وبسایت

آشکارساز HX-40RAM

آشکارساز PIR قابل استفاده در فضای باز، تغذیه با باطری، 12 متر، 85 درجه عرض، (high mount)

امکانات:

  • عمر طولانی باطری
  • عملکرد تایمر در صرفه جویی مصرف باطری
  • عملکرد IR دیجیتال فعال ضد پوشش
  • نصب و استقرار 2.5-3 متر ارتفاع
  • منطق هوشمند و تشخیص
  • محافظ دو رسانا
  • مدار پردازش سیگنال دوگانه
  • منطق تجزیه و تحلیل نوسان پوشش گیاهی
  • تنظیم ناحیه تشخیص ایده آل