منوی وبسایت

سنسور INTERRA مدل ITR 411-002

سنسور ماکرویو دیواری  INTERRA مناسب جهت نصب در خارج ساختمان و فضای آزاد ITR 411-002

  • دارای سنسور ماکرویو، سنسور رطوبت، دما، لوکس متر (شدت روشنایی)
  • قابلیت فرمان دهی به سیستم روشنایی، پرده های برقی و دیمر ها
  • دارای سی بلوک عملکرد منطقی
  • قابلیتتعریف عملکرد به صورت AND یا OR