منوی وبسایت

سنسور تشخیص حرکت تو کار مدل ITR 410-001

سنسور تشخیص حرکت تو کار مدل ITR 410-001

  • قابلیت تشخیص حرکت ، دما و لوکس متر (شدت نور)
  • قابلیت فرمان دهی به سیستم روشنایی ، پرده های برقی ، دیمرها
  • دارای 4 بلوک عملکرد منطقی
  • قابلیت تعریف عملکرد به صورت AND  و OR
  • ارتفاع نصب 2 تا 3 متر