منوی وبسایت

20 کاناله INTERRA ITR 520-16A

سوئیچ هوشمند20 کاناله 16INTERRA آمپر با قابلیت کنترل دستی ، سناریو پذیری ITR 520-16A

مناسب جهت کنترل:

  • سیستم روشنایی
  • پمپ آب
  • دیمرها
  • هواکش ها
  • شیر برقی
  • پرده های برقی
  • فن کوئل ها (4pipe) , (2pipe)
  • موتورها به صورت (چپ گرد – راست گرد)
  • گرمایش از کف