منوی وبسایت

سنسور دوقلو، ترکیب PIR و فن آوری ماکروویو، 12 متر گستردگی

  • ترکیب غیر فعال مادون قرمز (PIR) و فن آوری ماکروویو
  • مدار پیشرفته SMDA
  • IR فعال ضد پوشش
  • محدوده تشخیص قابل تنظیم تا 5 برابر
  • تشخیص حیوانات کوچک
  • 90ºزاویه تشخیص، قابلیت چرخش 180º
  • ورودی کمکی برای استفاده با دستگاه تشخیص یا فتوسل
  • درجه حفاظت