محصولات

فناوری نوآورانه | کیفیت قابل اعتماد | سرویس

قطعه انتهایی بالایی کلید 500-101-825-6350

 • نوار انتهایی بالایی برای نصب بر روی قاب پشتیبانی 1gang تا 3gang (6346/10-101، 6346/11-101 و 6346/12-101)
 • 10 کانال IR با قابلیت برنامه ریزی آزاد (آبی و/یا سفید)
 • شامل 10 کانال منطقی (محرک صحنه نور، محرک توالی، گیت منطقی و غیره)
 •  کلاس حفاظتی (دستگاه): IP 20
 • محدوده دما (دستگاه): °5-C -45° C
 • محدوده دمای نگهداری: °25- C -55°C
 • محدوده دمای حمل و نقل: °25-C -70° C
 • محدوده تشخیص: جلویی: 0.5 متر، جانبی: 0.5 متر
 • محدوده تشخیص: 2
 •  زاویه تشخیص: 100 درجه
 •  ابعاد (L x W x D): 12.5 mm x 106.6 mm x 15.5 mm
 •  ارتفاع نصب: 1.1
هیچ ویژگی برای این محصول وجود ندارد.

توضیحات

مدل محصول

تاریخ به روز رسانی

دانلود فایل

دانلود کاتالوگ محصول

قطعه انتهایی بالایی کلید 500-101-825-6350

19 آبان 1401