لوگو مرکزی آژیر

نام پروژه

طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند

نام مشتری:

آقای آریان

مکان:

امیرآباد

تاریخ پروژه:

1390-1393

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به انجام رساندن پروژه هوشمند سازی ساختمان 15 واحدی واقع در امیرآباد تهران شده است. موارد نصب شده در این پروژه شامل سیستم هوشمند نورپردازی نمای ساختمان، پیاده سازی سیستم اعلام سرقت در هر واحد، سیتم اعلام حریق می باشد.