تولید و پیاده سازی سیستم زمانبندی

نام پروژه:

تولید و پیاده سازی سیستم زمان بندی دستگاه های هوشمند

نام کارفرما:

شرکت ایزوتوپ

آدرس:

تهران-شیخ بهایی

تاریخ:

1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به تولید و پیاده سازی سیستم زمان بندی دستگاه های هوشمند شرکت ایزوتوپ شده است.

ارتباط

شبکه اجتماعی

تهران – شهرک غرب بلوار ایوانک زرافشان شمالی خیابان خوارزم  کوچه  ۱۱ – پلاک ۲

info@azheer-central.com

021-88565681

لوگو مرکزی آژیر

Copyright 2022 ©  Azheer-Central.com | All Rights Reserved