نام پروژه:

نام کارفرما:

مرکز آموزش آتش نشانی صالح آباد

آدرس:

صالح آباد

تاریخ:

1389

طراحی پیاده سازی دوربین مدار بسته تحت شبکه