سیستم نظارت هوشمند پروژه اتش نشانی

نام پروژه:

طراحی و پیاده سازی سیستم نظارتی

نام کارفرما:

سازمان آتش نشانی

آدرس:

تهران خیابان پارک وی

تاریخ:

1388

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به طراحی و پیاده سازی سیستم نظارتی (دوربین مداربسته) یکی از مراکز آتش نشانی تهران واقع در چهارراه پارک وی (ایستگاه 88) می باشد.