پروژه انزلی

نام پروژه:

پیاده سازی سیتم هوشمند و سیتم امنیتی

نام کارفرما:

آقای آقاجانی

آدرس:

انزلی-شریعتی

تاریخ:

1395-1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به انجام رساندن پروژه هوشمند سازی ساختمان 20 واحدی واقع در خیابان شریعتی شهرستان انزلی شده است. موارد اجرا شده در این پروژه شامل سیستم هوشمند روشنایی، پرده هوشمند، سیستم اعلام سرقت و سیستم اعلام حریق می باشد.