آژیر سنترال
سیستم هوشمند پروژه انزلی

نام پروژه:

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند

نام کارفرما:

آقای آقاجانی

آدرس:

انزلی خیابان شریعتی

تاریخ:

1395-1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به طراحی و پیاده سازی پروژه هوشمند سازی ساختمان 20 واحدی واقع در شهرستان انزلی خیابان شریعتی شده است، موارد نصب شده در این پروژه شامل سیستم هوشمند نورپردازی نمای ساختمان، پیاده سازی سیستم اعلام سرقت و سیستم اعلام حریق می باشد.