سیستم هوشمند پروژه آرین

نام پروژه:

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شهرک آرین

نام کارفرما:

آدرس:

استان البرز-شهرک آرین

تاریخ:

1395-1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به انجام رساندن پروژه شهرک آرین واقع در استان البرز شده است، موارد نصب شده در این پروژه شامل سیستم اطفا حریق، سیستم ژنراتور، سیستم VOIP، سیستم کنترل هوشمند ساختمان، سیستم مدیریت هوشمند یکپارچه، سیستم نظارت تصویری (دوربین مداربسته) می باشد.