آژیر سنترال
پروژه انزلی

نام پروژه:

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند

نام کارفرما:

آقای کرامتی

آدرس:

بندر انزلی

تاریخ:

1395-1396

شرکت مرکزی آژیر مفتخر در اجرای راه اندازی سیستم هوشمند پروژه 10 واحدی واقع در شهرستان بندر انزلی خیابان پزشکان است، موارد نصب شده در این پروژه شامل سیستم هوشمند نورپردازی نمای ساختمان پیاده سازی سیستم اعلام سرقت و سیستم اعلام حریق می باشد.