سیستم هوشمند جمالزاده

نام پروژه:

طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند

نام کارفرما:

آقای کیان

آدرس:

تهران-جمالزاده

تاریخ:

1389-1391

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به طراحی و پیاده سازی پروژه هوشمندسازی ساختمان 10 واحدی واقع در خیابان جمالزاده تهران شده است، موارد نصب شده در این پروژه شامل سیستم هوشمند روشنایی و نورپردازی، سیستم اعلام سرقت و سیستم نظارت تصویری می باشد.