نام پروژه:

Brain Center

نام کارفرما:

آقای علیزاده

آدرس:

تجریش

تاریخ:

1395

طراحی پیاده سازی سیستم هوشمند و سیستم صوتی هوشمند

ارتباط

شبکه اجتماعی

تهران – شهرک غرب بلوار ایوانک زرافشان شمالی خیابان خوارزم  کوچه  ۱۱ – پلاک ۲

info@azheer-central.com

021-88565681

لوگو مرکزی آژیر

Copyright 2022 ©  Azheer-Central.com | All Rights Reserved