آژیر سنترال
سیستم هوشمند پروژه جهان آرا

نام پروژه:

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند

نام کارفرما:

آقای کیان

آدرس:

تهران-جهان آرا

تاریخ:

1389-1391

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به طراحی و اجرای سیستم هوشمند روشنایی، ارتینگ، سیستم اعلام سرقت، سیستم اعلام حریق در پروژه 10 واحدی واقع در خیابان جهان آرا می باشد.