نام پروژه:

نصب سیستم های اعلام حریق و اعلام سرقت

نام کارفرما:

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

آدرس:

تاریخ:

1366

شرکت مرکزی آژیر مفتخر به نصب سیستم اعلام حریق و سرقت در مجتمع الکترونیک و کتابخانه مرکزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شده است.

ارتباط

شبکه اجتماعی

تهران – شهرک غرب بلوار ایوانک زرافشان شمالی خیابان خوارزم  کوچه  ۱۱ – پلاک ۲

info@azheer-central.com

021-88565681

لوگو مرکزی آژیر

Copyright 2022 ©  Azheer-Central.com | All Rights Reserved