Sealed optics

هوشمند سازی ساختمان
Sealed opticsReviewed by Azheer on May 9Rating: 3.0

حوزه دید دتکتور به دلیل وجود مکانیزم Sealed optics با تراکم زیاد ،پوشش داده می شود.این مکانیزم باعث میشود حتی از حرکت یک حشره در میدان دید ان آگاهی یابد. وجود Knockout فضای خالی بین کابل و منفذی که کابل از آن عبور کرده را کاهش میدهد.

تماس با ما