منوی وبسایت

BX-80NR

امکانات: تغذیه با باطری سازگار با فرستنده های بی سیم مدار صرفه جویی در مصرف باطری محدوده تشخیص متغیر ۲

بیشتر بخوانید

AX-100TFR/200TFR

آشکارساز پرتو مادون قرمز AX-100TFR برد ۳۰ متر، تغذیه با باطری آشکارساز پرتو فتوالکتریک AX-200TFR برد ۶۰ متر، تغذیه با

بیشتر بخوانید

LX-402/LX-802N

آشکارساز PIR قابل استفاده در فضای باز با برد بلند (LX-802N) امکانات: پوشش ۲متر۲۴xمتر (LX-802N) 15متر۱۲xمتر و ۱۲۰ درجه پوشش

بیشتر بخوانید

MX-50QZ/MX-40QZ/MX-40PT

  آشکارساز ترکیبی PIR/مایکروویو ۱۲متر۱۲xمتر (MX-40QZ-PT) 15متر۱۵xمتر (MX-50QZ)T امکانات منطق عملکرد چهار زون طراحی لنز کروی تکنولوژی ضد تداخل (مایکروویو)

بیشتر بخوانید

BX-100PLUS

آشکارساز پرتو مادون قرمز قابل استفاده در پیرامون ساختمان امکانات: محدوده تشخیص تا ۳۰ متر سیستم پرتو پالسی IR دوتایی

بیشتر بخوانید

FTN-R/FTN-RAM

آشکارساز در فضای باز کوچک قابل استفاده برای پنجره ها، درها، بالکن و پیرامون ساختمان امکانات: تغذیه با باطری عمر

بیشتر بخوانید

FTN-ST/FTN-AM

آشکارساز قابل نصب در فضای باز کوچک، پنجره ها، درها، بالکن و پیرامون ساختمان امکانات: نصب بر روی دیوار (۱۹۰

بیشتر بخوانید

HX-80NRAM

آشکارساز قابل استفاده در فضای باز، تغذیه با باطری، ۲۴ متر برد در طول امکانات: نصب و راه اندازی ۲.۵-۳

بیشتر بخوانید

HX-40RAM

آشکارساز PIR قابل استفاده در فضای باز، تغذیه با باطری، ۱۲ متر، ۸۵ درجه عرض، (high mount) امکانات: عمر طولانی

بیشتر بخوانید

HX-80N/80NAM

آشکارساز قابل استفاده در فضای باز با برد بلند، ۲۴ متر، (high mount) امکانات: نصب و راه اندازی ۲.۵-۳ متر

بیشتر بخوانید