منوی وبسایت

RX-40QZ

دارای ۴ زون میباشد که یکی از اشکال پیشرفته مدلهای ۴ زون اپتکس میباشد.با الحاق تکنولوژی این سیستم به تولیدات

بیشتر بخوانید

BX-80NR

امکانات: تغذیه با باطری سازگار با فرستنده های بی سیم مدار صرفه جویی در مصرف باطری محدوده تشخیص متغیر ۲

بیشتر بخوانید

AX-100TFR/200TFR

آشکارساز پرتو مادون قرمز AX-100TFR برد ۳۰ متر، تغذیه با باطری آشکارساز پرتو فتوالکتریک AX-200TFR برد ۶۰ متر، تغذیه با

بیشتر بخوانید

LX-402/LX-802N

آشکارساز PIR قابل استفاده در فضای باز با برد بلند (LX-802N) امکانات: پوشش ۲متر۲۴xمتر (LX-802N) 15متر۱۲xمتر و ۱۲۰ درجه پوشش

بیشتر بخوانید

MX-50QZ/MX-40QZ/MX-40PT

  آشکارساز ترکیبی PIR/مایکروویو ۱۲متر۱۲xمتر (MX-40QZ-PT) 15متر۱۵xمتر (MX-50QZ)T امکانات منطق عملکرد چهار زون طراحی لنز کروی تکنولوژی ضد تداخل (مایکروویو)

بیشتر بخوانید