در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " سیم کشی در یک ترمینال "

۲۲اردیبهشت

Wide Wiring Space And Wiring Guide سیم کشی در یک ترمینال

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

برای سیم کشی در یک ترمینال در سریهای  RX  یک فضای خالی در مقابل ترمینال وجود دارد این فضا خالی باعث تسهیل ارتباط بین سیمها در داخل یک ترمینال میگردد وقتی نیاز است که سیم از پایین ترمینال رد شود یک قسمت در پایین برای عبور سیم وجود دارد،وجود این منفذ برای عبور سیم باعث جلوگیری از صدمه زدن به ترمینال در هنگام باز کردن راه عبور سیم ،میگردد.