در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " عامل پایروالکتریک "

۲۵اردیبهشت

عامل پایروالکتریک

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

عامل پایروالکتریک بکارگرفته شده در RX-40QZدر بیشتر تولیدات اپتکس نیز مورد استفاده قرار گرفته است . این عامل دارای حساسیت بالا میباشد .

-خاصیت تجزیه و تحلیلگرمای ساطح شده موارد مختلف در حوزه دید دتکتور

در درجه حرارت پایین،مواردی نظیر حیوانات کوچک وسائل گرم کننده گرمای زیادی تولید میکنندکه میتوانند باعث خطای آلارم گردند،اما این حرارتهای ساطح شده توسط دتکتور مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و از آلارم خطا جلوگیری میکند.

ادامه مطلب