در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " فروش اینترنتی HX-40/40AM "

HX-40/40AM

توسط الناز اسماعیلی

امکانات:

  • عملکرد IR دیجیتال فعال ضد پوشش (HX-40AM)
  • نصب و استقرار 2.5-3 متر ارتفاع
  • منطق هوشمند و تشخیص
  • محافظ دو رسانا
  • مدار پردازش سیگنال دوگانه
  • منطق تجزیه و تحلیل نوسان پوشش گیاهی
  • تنظیم ناحیه تشخیص ایده آل

 

[TABS_R id=8499]