نور مادون قرمز

فوریه 18, 2017

سیستم های امنیتی و حفاظتی (نور مادون قرمز)

سیستم های امنیتی و حفاظتی (نورمادن قرمز) منبع نوری متناوب فرستنده باعث ایجاد قدرت تمایز این امواج نوری با سایر نور ها (نور های متوالی مانند نور […]
ژانویه 30, 2017

نور مادون قرمز چیست؟

نور مادون قرمز (Infrared light) علائم صوتی و تصویری ، نور مرئی، اشعه X ،نور (UV) تولید شده بوسیله نور خورشید و نور مادون قرمز(Infrared light) […]

تماس با ما