هوشمند سازی خانه توسط ضربان قلب

فوریه 27, 2016

هوشمند سازی خانه توسط ضربان قلب

کوین فورمن معتقد است که  در اینده ای نه چندان دور خانه ها به قدری هوشمند میشوند که تمایز  میان اعضای خانواده و مهمان ناخوانده یا […]

تماس با ما