ورودی آنالوگ AES 4.1.1.3

می 4, 2019
AE/S 4.1.1.3

AE/S 4.1.1.3

ماژول ورودی آنالوگ AE/S4.1.1.3 ABB از طریق ماژول AE/S4.1.1.3 ورودی آنالوگ به سیستم KNX مرتبط میگردد. این ماژول دارای 4 ورودی آنالوگ مستقل جهت تشخیص و […]

تماس با ما