در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطاهای آلارم "

۵بهمن

پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطاهای آلارم

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

پیشنهاداتی برای جلوگیری از خطاهای آلارم

عواملی که درون اتاق باعث تغییر درجه دما می گردد مانند وسایل گرما زا تغییرات آب و هوا و صفحات که فاکس می شوند گرمایی ساطع می کنند که اگر به دتکتور نزدیک باشد باعث خطای آلارم می گردند. برای مثال صفحه ای که از طریق فاکس مخابره می شود گرمایی تغریبا معادل 30درجه سانتی گراد ساطع میکند که این میزان در زمان زمستان می تواند تغییر زیادی برای یک دتکتور باشد

ادامه مطلب