در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " پیشنهاداتی در هنگام نصب برای جلوگیری از خطاهای الارم "

فاکتورهای ایجاد آلارم خطا

توسط الناز اسماعیلی
مقالات

هر چیزی که در حوزه دید دتکتور دارای حرکت بوده یا دارای درجه حرارتی متفاوت با درجه دمای سطح دیوار یا سقف و کف اتاق باشد میتواند ایجاد خطای الارم گردد.

ب)پیشنهاداتی در هنگام نصب برای جلوگیری از خطاهای الارم

*سعی کنید دتکتور را در مناطقی نصب کنید که تا حد امکان از وسائل موجوداتی که باعث تحریک بی مورد دتکتور میگردند دور باشد.

*اگر امکان پاکسازی اتاق از چنین وسائلی نیست سعی کنید این وسائل را نزدیک به وسائل گرما زا و یا پنجره که باعث تغییر حرارت انها به میزان زیاد میگردد قرار ندهید.

* سعی کنید از ورود حیوانات به حوزه حفاظتی دتکتور جلوگیری نماید.

ج)مشخصه هایی در  RX-40QZ که از خطاهای الارم جلوگیری میکند.

مجدد توضیح میدهیم،دتکتور چهار زون  RX-40QZ  حوزه دید خود را به چندین ناحیه کوچکتر تقسیم میکند هنگام دادن علامت هشدار تمام نواحی دید دتکتور به طور همزمان باید تغییر کند تا دتکتور علامت خطر بزند و معمولا”تغییرات کوچکی مانند عبور یک حیوان که ممکن است تنها یک یا دو ناحیه

ادامه مطلب