CEN 13321-1/2

اکتبر 19, 2016

پروتکل KNX (قسمت اول)

مفاهیم پایه استاندارد KNX معرفی سیستم های گذرگاهی (Bus) سیستم های گذرگاهی (Bus) هوشمند، ساختمانها را از نظر کارایی مقرون به صرفه تر، امن تر، انعطاف […]

تماس با ما