Computer-designed reflective Mirror

جولای 5, 2016

آیینه های انعکاسی طراحی شده توسط کامپیتور Computer-designed reflective Mirror

شکل منحصر به فرد آیینه ها با کمک طراحی و شبیه سازی کامپیوتر ساخته شده و آزمایشات لازم جهت فراهم نمودن مطلوبترین میزان قدرت تشخیص ومیزان […]

تماس با ما