azheer-central درحال بارگزاری ...

نمونه کارها

پروژه کارتن سازی زرکش و شرکاء
 • 1403/02/05

پروژه کارتن سازی زرکش و شرکاء

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت ( هوشمند) زمان...
پروژه مرکز تصویر برداری پزشکی دکتر قادسی
 • 1402/11/18

پروژه مرکز تصویر برداری پزشکی دکتر قادسی

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت ( هوشمند) زمان...
پروژه خوارزم
 • 1402/10/25

پروژه خوارزم

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت ( هوشمند) هوشمند سازی ساختمان سیستم شبکه سیستم...
پروژه شرکت آب و فاضلاب ملارد
 • 1402/10/02

پروژه شرکت آب و فاضلاب ملارد

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت هوشمند زمان پروژه 1402 محل...
پروژه تصویه خانه فاضلاب شهر قدس
 • 1402/10/02

پروژه تصویه خانه فاضلاب شهر قدس

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت هوشمند زمان پروژه 1402 محل...
پروژه شعب شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
 • 1402/10/02

پروژه شعب شرکت آب و فاضلاب غرب تهران

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت هوشمند زمان پروژه 1402 محل...
پروژه انبار آب و فاضلاب شهریار
 • 1402/10/02

پروژه انبار آب و فاضلاب شهریار

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت هوشمند زمان پروژه 1402 محل...
پروژه برج سیمرغ
 • 1402/09/23

پروژه برج سیمرغ

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم دوربین مدار بسته زمان پروژه 1380 محل...
پروژه تالار رستوران گل سرخ
 • 1402/09/23

پروژه تالار رستوران گل سرخ

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم دوربین مدار بسته و اعلام سرقت (هوشمند) زمان...
پروژه دانشکده مدریت دانشگاه تهران
 • 1402/09/23

پروژه دانشکده مدریت دانشگاه تهران

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام حریق 120 مداره زمان...
پروژه آژانس بین المللی ژاپن
 • 1402/09/23

پروژه آژانس بین المللی ژاپن

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت زمان پروژه 1382 محل...
پروژه شهرک محمود آباد
 • 1402/09/16

پروژه شهرک محمود آباد

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند) سیستم هوشمند سازی ساختمان،دوربین مداربسته سیستم...
پروژه نورپردازی پاساژ کورش
 • 1402/09/16

پروژه نورپردازی پاساژ کورش

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم سیستم نورپردازی (هوشمند) زمان...
پروژه Brain Center
 • 1402/09/16

پروژه Brain Center

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند) سیستم نورپردازی سیستم...
پروژه شرکت پارس ایزوتوپ
 • 1402/09/16

پروژه شرکت پارس ایزوتوپ

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند تایمینگ زمان پروژه 1399 محل...
پروژه شهرک غرب
 • 1402/09/15

پروژه شهرک غرب

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند) سیستم هوشمند سازی ساختمان دوربین مداربسته
پروژه مجتمع سعادت آباد
 • 1402/09/15

پروژه مجتمع سعادت آباد

عنوان پروژه طراحی سیستم هوشمند سازی ساختمان دوربین مداربسته سیستم اعلام حریق سیستم ارتینگ سیستم...
ساختمان جمال زاده
 • 1402/09/15

ساختمان جمال زاده

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند) سیستم اعلام حریق سیستم نورپردازی سیستم...
شهرک آرین
 • 1402/09/15

شهرک آرین

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند) سیستم هوشمند سازی ساختمان دوربین مداربسته
ساختمان جهان آرا
 • 1402/09/15

ساختمان جهان آرا

عنوان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام سرقت (هوشمند) سیستم اعلام حریق سیستم نورپردازی سیستم...